Ruimte voor energie

Op donderdag 20 februari 2020 organiseerde ‘GeKoro’ (‘Gek op Ruimtelijke Ordening’) samen met de Gecoro (‘Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening’), Kamp C en de Stad Herentals een avond over de ruimtelijke impact van energie.

Aan de hand van één inspirerende keynote en in twee panelgesprekken gingen we op zoek naar antwoorden op de vraag waar we de ruimte vinden om aan onze behoefte aan hernieuwbare energie te voldoen. Vechten we tegen windmolens of zoeken we samen naar alternatieve oplossingen? Hebben we misschien nood aan een warmtenet op stadsniveau? En wie gaat dat betalen? Is een energiecoöperatie van en voor inwoners een optie?

Met enkele specialisten van diverse pluimage op het spreekgestoelte was het een boeiende en inspirerende avond waarin er ook ruimte was voor inbreng van het publiek.

Waar en wanneer?

Donderdag 20 februari 2020 vanaf 20u in de Sint-Janskerk op de Molekens, Populierenlaan in Herentals.

Vanaf 22u nodigden we iedereen uit voor een afsluitende receptie.

De toegang was gratis. Vooraf inschrijven hoefde niet.

Het was een boeiende en inspirerende avond met o.a.:

Rondleiding in de kerk

Om 19u was er een rondleiding in de kerk waarvoor men tegen 2025 een herbestemming overweegt.

Liggen er, aanknopend bij de historiek van het gebouw, kansen om de kerk een rol te laten spelen in een toekomstig energieverhaal voor de wijk?

Leo Cambré en Paul Van De Vel gidsten jullie door de historiek van de kerk.

Een kort beeldverslag